Lagring limtre

Lagring av limtre

Limtre som ikke monteres kort tid etter levering på byggeplass, må lagres på forsvarlig vis.

 

For å unngå skader i form av tørkesprekk, blåved, mugg eller annen sopp, eller at limtreet slår seg er det viktig at nedenfor stående lagringsforskrifter følges.

Gode råd for lagring av limtre:

 

1. 
Legg ikke limtre direkte på bakken.
Limtre plasseres på et underlag som er minst 15 - 20 cm høyt og med lekter mellom hvert lag for å sikre god lufting. Det er viktig at underlaget er rett, ellers kan limtrebjelkene / -søylene ”slå” seg.

lagrin8

2.   
Ved lagring ute må limtre tildekkes med enpresenning.
Plastfolien beskytter ikke mot fuktighet, kun mot tilsmussing.

lagrin9

 

3.  
Plastfolien fjernes omgående, eller skjæres opp i underkanten hvis det oppstår kondens under plasten.
For hurtig uttørking fører til tørkesprekk. Limtre som er blitt fuktig, må tørkes langsomt. Det kan f. eks. være nødvendig å bruke luftfuktere kombinert med skånsom fyring den første vinteren hvis limtrebjelkene / - søylene er blitt fuktige under lagring eller montering.

lagrin10

4.  
Hvis det benyttes kran til å løfte limtre, bør en sikre seg at båndene er tilstrekkelig brede og at kantene er beskyttet.

lagrin11

 

5. 
Limtre bør snarest mulig komme under tak.

lagrin12

6.  
Normalt leveres limtre ubehandlet. For å forhindre tilsmussing kan en påføre limtre et strøk med et dertil egnet beskyttelsesmiddel.

lagrin13

 

7.  
Utstikkende bjelkeender som er utsatt for vær og vind, bør under alle omstendigheter beskyttes mot sprekkdannelse enten med et egnet impregneringsmiddel eller andre konstruktive tiltak.

lagrin14

 


Adresser

Besøksadresse
Heddeland Industriområde 5
4534 Marnardal


Postadresse
Sørlaminering AS
Postboks 100
4535 Marnardal

Kontakt

Telefon: 38 28 83 40
E-post: firmapost@sorlaminering.no

Bestilling

Jorunn Egeli
Tlf: 38 28 83 40
firmapost@sorlaminering.no

Pristilbud

Erik Reinertsen
Tlf: 94 88 49 38
Erik@sorlaminering.no

Erton Hoxhaj
Tlf: 90 59 46 75
Erton@sorlaminering.no

Aksel Grønvold Flakk
Tlf: 90 91 33 20
Aksel@sorlaminering.no

Innhold Sørlaminering AS. Webdesign© 2021 av Salit.