Utskrift
Treff: 30500

Sørlaminering kan tilby Splittet Limtre til sperrer og gulvbjelkelag, der dimensjoner 

på vanlig justert trelast ikke strekker til, eller der det er ønsket et produkt med
noe høyere stivhet og strengere  krav m.h.t. geometriske avvik.

Splittet Limtre kan leveres på eksakte lengder som igjen sørger for minimalt med svinn,
og en optimal totalpris på konstruksjonen.

Splittet limtre er beregnet til skjult konstruksjon og er derfor ikke høvlet etter splitting.

prosjekt2

 

 

Splittet Limtre kan produseres i dimensjoner:
Bredde: 36-73mm.
Høyde: 225-600mm.

Bjelkelagstabeller og sperretabeller er utviklet med forutsetninger fra Norske Standard (NS34xx. Se "Forutsetninger for Bjelkelagstabell og sperretabell").

For de som måtte ønske det, vil det være mulig å få foretatt dimensjonering av og
forslag til takkonstruksjon.

 

BIlde5_oversikt