Utskrift
Treff: 23523

Sørlaminerings patenterte modulrullesystem gir en optimal lagring av limtre. Systemet er fleksibelt, og det er lett å bruke. Det kombinerer stikkreolens egenskaper for lagring og håndtering av lette bjelker og grenreolens egenskaper for lange lengder.

 

reol2
Eksempel på reol. Her har man god oversikt over sitt lager med standard modullengder.

 

grenreol
Eksempel på grenreol for lagring av lange lengder kombinert med lagring av korte lengder.

 

 

stikkreol
Limtre modulrullesystem er markedets beste lagringssystemet for limtre. Kombinert med levering av spesialkappet limtre fra Sørlaminering har du en suveren løsning. Vi foreslår hvilket utvalg du bør ha i reolen.

 

 

reol3 reol4
Det må rulle godt, og det må være fleksibelt - man må kunne snu rullene.

 

system1
Du kan velge å ha system...

 

system2
...eller ha et mer kaotisk lager - det er ditt valg!